Юрысконсульт

Юрысконсульт

Cупрацоўнікі:

Мельнік Юлія Вячаславаўна - Юрысконсульт 1 катэгорыі
Шэраш Ірына Георгіеўна - Юрысконсульт

   

Юрыдычная служба з’яўляецца самастойным структурным падраздзяленнем Установы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, падпарадкоўваецца непасрэдна рэктару ўніверсітэта і прызначана абараняць інтарэсы ўніверсітэта, забяспечваць законнасць яго дзейнасці, арганізоўваць прававое забеспячэнне работы ўніверсітэта.

У сваёй дзейнасці юрыдычная служба кіруецца дзеючым заканадаўствам, Статутам універсітэта, Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, Палажэннем аб юрыдычным аддзеле, загадамі і распараджэннямі рэктара ўніверсітэта, дакументамі сістэмы менеджменту якасці ўніверсітэта.

 

Асноўныя напрамкі дзейнасці юрыдычнай службы:

 • прававое забеспячэнне дзейнасці ўніверсітэта, удзел у вырашэнні ўзнікаючых пытанняў;
 • забеспячэнне законнасці ў дзейнасці ўніверсітэта, абарона яго маёмасных правоў і законных інтарэсаў;
 • забеспячэнне строгага выканання аховы працы ў працоўны час, пры захоўванні і выкарыстанні дакументацыі;
 • удзел у рабоце па падрыхтоўцы і ўкараненні сістэмы лакальных нарматыўных актаў, па ўзгадненні з рэктарам, прыцягненне да ўдзелу ў гэтай рабоце службовых асоб і спецыялістаў іншых аддзелаў і падраздзяленняў;
 • падрыхтоўка матэрыялаў па нястачам і крадзяжам грашовых сродкаў і таварна-матэрыяльных каштоўнасцей для накiравання iх у судовыя і следчыя органы;
 • забеспячэнне адпаведнасці заканадаўству праектаў загадаў і іншых дакументаў нарматыўнага характару, якія прадстаўляюцца на подпіс рэктару ўніверсітэта з прастаўленнем візы;
 • падрыхтоўка і ўнясенне прапановы аб змене дзеючых або адмене фактычна страціўшых сілу лакальных нарматыўных актаў універсітэта;
 • ажыццяўленне кантролю за адпаведнасцю заканадаўству лакальных нарматыўных актаў, выдадзеных кіраўнікамі структурных адзінак і падраздзяленняў, а ў выпадку супярэчнасці іх заканадаўству уносіць прапановы аб іх адмене;
 • удзел у рабоце па фарміраванні ў супрацоўнікаў універсітэта прававой пісьменнасці і адказнасці за якаснае выкананне службовых абавязкаў, прыцягненне да вырашэння праблем, якія ўзнікаюць, кіраўнікоў розных узроўняў;
 • прадстаўленне інтарэсаў універсітэта ў судах, органах дзяржаўнага кіравання па прававых пытаннях;
 • забеспячэнне метадычнага кіраўніцтва прававой работай ва ўніверсітэце;
 • вядзенне даведачна-інфармацыйнай работы па заканадаўстве з прымяненнем тэхнічных сродкаў;
 • удзел у распрацоўцы і рэалізацыі Палітыкі і мэт універсітэта ў галіне якасці ў межах сваіх паўнамоцтваў.

 

Дакументы:

down-3 Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 165-З "О борьбе с коррупцией" 

down-3 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 15 июня 2011 г. № 780 "Об утверждении Положения о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов" 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 22 июня 2011 г. № 821 "О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих" 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 13 мая 2006 г. № 609 "Об утверждении Положения о порядке перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования с платного обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов"

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 мая 2006 г. № 665 "Об утверждении Положения о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования и размерах этих скидок" 

down-3 ПОЛОЖЕНИЕ о скидках со сформированной стоимости обучения, предоставляемых студентам платной формы обучения УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 1 июня 2012 г. № 516 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821" 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 24 июля 2012 г. № 673 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821"

 

Новае ў заканадаўстве:

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 327 от 30 апреля 2013 г

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  № 269 от 5 апреля 2013 г.

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 53 от 29 мая 2012 г.

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 29 от 30 апреля 2013 г.

 

Актуальна:

down-3 Выплаты молодым специалистам после распределения 

down-3 Все, что нужно знать о распределении молодых специалистов 

 

Арэндныя праваадносіны:

down-3 Гражданский кодекс 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 27 июня 2012 г. № 22 

down-3 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 29 марта 2012 г. № 150 

down-3 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 12 декабря 1990 г. № 460-XII

 

 Закупка тавараў, работ, паслуг

down-3   ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ от 22.12.2012 №119  " Об утверждении примерных форм документов по процедурам государственных закупок и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь"

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 15 марта 2012 г. № 229 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 20 декабря 2008 г. №1987 

down-3 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 29 июня 2000 г. №359

down-3 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 17 ноября 2008 г. № 618

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 августа 2012 г. № 778

down-3 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 13 июля 2012 г.  № 419-3 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь от 26 марта 2012 г. № 261 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь"

down-3 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 29 декабря 2012 г.№ 576 " О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)"

 

Матэрыяльнае стымуляванне студэнтаў

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 22 сентября 2011 г. № 261/96 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 13 мая 2006 г. № 609 

down-3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 мая 2006 г. № 665 

down-3УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 6 сентября 2011 г. 398

 

Кантактная інфармацыя:

Тэл.: +375 236 25-28-33;

Корпус 1 (вул. Студэнцкая, 28/1)  аўдыторыя 214

 

Дадатковая інфармацыя