МІЖНАРОДНЫЯ ШАМЯКІНСКІЯ ЧЫТАННІ “ПІСЬМЕННІК – АСОБА – ЧАС”

МІЖНАРОДНЫЯ ШАМЯКІНСКІЯ ЧЫТАННІ “ПІСЬМЕННІК – АСОБА – ЧАС”

titul shamikin2011

Матэрыялы ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
Мазыр, 20–21 кастрычніка 2011 г.

У зборніку прадстаўлены матэрыялы ІІ Міжнародных Шамякінскіх чытанняў “Пісьменнік – Асоба – Час”. У цэнтры навуковай увагі аўтараў – асоба і творчасць І. П. Шамякіна, вызначальныя тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай літаратуры, актуальныя праблемы мовазнаўства, светапоглядныя кампаненты нацыянальнага вобраза свету. Выданне адрасуецца выкладчыкам-беларусістам, студэнтам, вучням агульнаадукацыйных школ і ўсім тым, хто цікавіцца беларускім літаратуразнаўствам і мовазнаўствам. (Матэрыялы публікуюцца ў аўтарскай рэдакцыі.)

Рэдакцыйная калегія:

Сузько А. У., кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры беларускай літаратуры (адказны рэдактар); 
Барсук А. Я., кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дэкана філалагічнага факультэта па навуковай рабоце;
Нуждзіна Т. С., дацэнт кафедры беларускай літаратуры;
Юдзянкова Г. В., асістэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных навук.

 

Дополнительная информация