Чалавек. Грамадзянін. Пісьменнік
9
10
9
10

Чалавек. Грамадзянін. Пісьменнік

shamyakin        30 студзеня 2019 года І. П.Шамякіну, народнаму пісьменніку Беларусі, лаўрэату Дзяржаўных і Літаратурных прэмій СССР і Рэспублікі Беларусь, Ганароваму акадэміку НАН Беларусі, класіку нацыянальнай літаратуры, чыё імя з гонарам носіць УА "МДПУ імя І.П. Шамякіна", спаўняецца 98 год.

Дзейнасць І.П.Шамякіна - пісьменніка атрымала прызнанне ва ўсім свеце дзякуючы мастацкаму адлюстраванню ў яго творах подзвігу беларускага народа ў мірны час і ў гады Вялікай Айчыннай вайны, гуманістычнаму пафасу яго раманаў, аповесцей, апавяданняў, якія прасякнуты клопатам пра чалавека і шчырай верай у яго будучае. "Глыбокая плынь", "У добры час", "Крыніцы", "Атланты і карыятыды", "Зеніт" – усе гэтыя творы прысвечаны вострым праблемам сучаснасці: неабходнасці захавання ваеннай памяці, патрыятычнага і маральна-этычнага выхавання моладзі, адказнага стаўлення да сваёй справы, міласэрнасці, сумленнасці і інш.

Будучыню беларускага народа пісьменнік і педагог звязваў найперш з маладым пакаленнем. Ствараючы свае глыбока гуманістычныя мастацкія тэксты і адрасуючы іх у першую чаргу моладзі, ён шчыра клапаціўся пра яе актыўную грамадзянскую пазіцыю, высокую маральна-этычную культуру, жывы і зацікаўлены ўдзел у стваральнай працы. Таму выхаваўчы патэнцыял творчай спадчыны І.П.Шамякіна сапраўды невычарпальны. Сучасныя чытачы з жывым інтарэсам і ўважлівасцю паглыбляюцца ў мастацкі свет яго твораў, ужо ў назвах якіх адчуваецца клопат пісьменніка пра лёс асобнага чалавека і грамадства ўвогуле: "Крыніцы", "Сэрца на далоні", "Вазьму твой боль", "Злая зорка", "Палеская мадонна", "Пакаянне" і інш.

Творчасць І.П. Шамякіна стала аб’ектам навуковага даследавання для выкладчыкаў і студэнтаў Мазырскага педагагічнага ўніверсітэта. Так, у 1989 годзе была абаронена кандыдацкая дысертацыя Г.М. Дашкевіч "Праблема раманнай творчасці Івана Шамякіна". Штогадова абараняюцца курсавыя, дыпломныя работы, прысвечаныя аналізу лепшых набыткаў майстра беларускай прозы.

Праз кожныя два гады, пачынаючы з 2009, кафедрай літаратуры УА "МДПУ імя І.П. Шамякіна" праводзяцца Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік – Асоба – Час", у якой прымаюць удзел вядучыя вучоныя не толькі Рэспублікі Беларусь, але блізкага і далёкага замежжа.

Выкладчыкамі і студэнтамі ўніверсітэта збіраюцца і сістэматызуюцца матэрыялы, прысвечаныя жыццю і творчасці мастака слова, распрацоўваюцца планы-канспекты ўрокаў і пазакласных мерапрыемстваў па вывучэнні твораў І.П. Шамякіна. Сістэматычна рыхтуюцца сцэнарыі і праводзяцца літаратурна-мастацкія імпрэзы, конкурсы творчых работ і брэйн-рынгі, тэматычна звязаныя з жыццёвым і творчым лёсам класіка нацыянальнай літаратуры.

Такім чынам, імя Івана Пятровіча Шамякіна, яго мастацкая творчасць, грамадская і педагагічная дзейнасць і сёння з’яўляюцца светапоглядным арыенцірам, узорам для сучаснай моладзі і грамадства.

Дополнительная информация