Материалы

СУЗЬКО АЛЕНА УЛАДЗІМІРАЎНА

Храналагічны паказальнік работ  

 

2017

Сузько, А. У. Вобраз шляху як ідэястваральны цэнтр аповесці В. Іпатавай «За морам Хвалынскім» / А. У. Сузько // Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка и литературы, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Российский центр науки и культуры в Гомеле, Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Пензенский государственный университет, Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королёва ; [редколлегия: С. Б. Кураш (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. — Ч. 2. — С. 194—196.

Васілеўская, Т. М. Мастацкія прынцыпы выяўлення гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ў прозе В. Іпатавай / Т. М. Васілеўская, А. У. Сузько // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час» : матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 2 верасня 2017 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: А. У. Сузько (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2017. — С. 16—20.

2016

 

Сузько, А. У. Вобраз Кітая ў паэтычнай спадчыне Максіма Танка / А. У. Сузько // Дзясятыя Танкаўскія чытанні (да Года культуры ў Беларусі) : зборнік навуковых артыкулаў / Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка ; рэдкалегія: В. Д. Старычонак, І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц ; адказны рэдактар В. Д. Старычонак. — Мінск : БДПУ імя М. Танка, 2016. — С. 326—330.

Сузько, А. У. Духоўнасць як аснова мастацкай канцэпцыі гісторыі В. Іпатавай / А. У. Сузько // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 26—27 мая 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и МПИ, Туровская епархия ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. — С. 128—132.

Сузько, А. У. Мастацкі вопыт Ю. Станкевіча ў жанры антыўтопіі / А. У. Сузько // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 25 лютага 2016 г. / Установа адукацыі «Брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя А. С. Пушкiна» ; рэдкалегія: З. П. Мельнікава (адказны рэдактар) [і інш.]. — Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2016. — С. 176—180.

2015

Сузько, А. У. Прыказкі і прымаўкі ў мастацкім свеце М. Танка і А. Вярцінскага / А. У. Сузько // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час» : матэрыялы ІV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 2 кастрычніка 2015 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: Л. В. Ісмайлава і інш.]. — Мазыр : УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2015. — С. 66—71.

Сузько, А. У. М. Танк і філасофска-эстэтычная спадчына Антычнасці / А. У. Сузько // Актуальные научные исследования в современном мире : материалы Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, 13—14 июня 2015 г. Вып. 1, ч. 2 / главный редактор В. П. Коцур ; редколлегия: О. О. Базалук [и др.]. — Переяслав-Хмельницкий, 2015. — С. 79—83.

 

2012

Сузько, А. У. Праблема духоўна-маральнага развіцця асобы ў паэзіі А. Вярцінскага / А. У. Сузько, М. І. Тачыла // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы II Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр, 2012. — С. 144—148. — Бібліяграфія: 2 назв.

 

2011

Сузько, А. У. Рэгіянальны каларыт паэзіі М. Танка, Р. Барадуліна, Л. Дранько-Майсюка / А. У. Сузько // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов преподавателей филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: Исмайлова Л. В. (ответственный редактор), Мазуркевич Л. Н., Анисимов В. И., Шур В. В., Кириллов Ю. Н., Кураш С. Б., Сузько Е. В., Сыманович Т. Н.]. — Мозырь, 2011. — С. 182—187. — Бібліяграфія: 4 назв.

 

Сузько, А. У. Прыказкі і прымаўкі як ідэястваральныя дамінанты паэзіі М. Танка і А. Вярцінскага / Алена Сузько // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 21—22 крас. 2011 г., Мінск : у 2 ч. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт ; рэдкалегія: І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. — Ч. 1. — C. 167—168.

 

Сузько, А. У. Анатоль Вярцінскі і народная маральна-этычная сістэма / Сузько А. У. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік — асоба — час" : матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 20—21 кастрычніка 2011 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: А. У. Сузько (адказны рэдактар), А. Я. Барсук, Т. С. Нуждзіна, Г. В. Юдзянкова]. — Мазыр, 2011. — С. 38—43. — Бібліяграфія: 2 назв.

 

Сузько, А. У. "Зірнуў, як між валос, між хмар..." / А. У. Сузько // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / [складальнікі: І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; пад навуковай рэдакцыяй М. В. Труса ; рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. — С. 234.

 

Сузько, А.У. "Змяіны цар" ("Цемень. Сосны. Елкі. Мох. Кара…") / А. У. Сузько // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / [складальнікі: І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; пад навуковай рэдакцыяй М. В. Труса ; рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. — С. 235.

 

Сузько, А. У. "Золата, золата падае з неба..." / А. У. Сузько // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / [складальнікі: І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; пад навуковай рэдакцыяй М. В. Труса ; рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. — С. 236.

 

Сузько, А. У. "Калі паласу агнявую..." / А. У. Сузько // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / [складальнікі: І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; пад навуковай рэдакцыяй М. В. Труса ; рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. — С. 265—266.

 

Сузько, А. У. Ідэал у творчасці М. Багдановіча / А. У. Сузько // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / [складальнікі: І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; пад навуковай рэдакцыяй М. В. Труса ; рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. — С. 240—241.

 

Сузько, А. У. "Колька" / А. У. Сузько // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / [складальнікі: І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; пад навуковай рэдакцыяй М. В. Труса ; рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. — С. 284.

 

2010

Сузько, А. У. Чалавек як ідэястваральны вобраз мастацка-філасофскай сістэмы Максіма Танка / Сузько А. У. // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 6. — 2010. — С. 59—77. — Бібліяграфія: 4 назв.

 

Сузько, А. У. Пытанні нацыянальнага быцця ў рамане А. Федарэнкі "Рэвізія" / А. У. Сузько // VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні : матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (г. Брэст, 15 снеж. 2009 г.): у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна" ; [пад агульнай рэдакцыяй А. С. Кавалюк]. — Брэст: Альтернатива, 2010. — Ч. 1. — C. 176—181.

2009

Сузько, А. У. "Каб ніякі сівер душ не астудзіў..." : (Японскія матывы ў паэзіі Максіма Танка) / А. У. Сузько // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры : міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2―3 кастр. 2008 г.) : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны", Гомельскі абласны Савет дэпутатаў, Гомельская спецыялізаваная славянская бібліятэка ; рэдкалегія: І. Ф. Штэйнер (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Гомель: ЦДІР, 2009. — C. 279—283.

 

Сузько, А. У. Ідэйна-мастацкая адметнасць беларускай антыўтопіі : (паводле аповесці Ю. Станкевіча "Эрыніі") / Сузько А. У. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік — асоба — час" : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 19—20 лістапада 2009 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: Сузько А. У. (адказны рэдактар), Мазуркевіч Л. М., Шаўчэнка В. П., Юдзянкова Г. В.]. — Мазыр, 2009. — С. 106—109. — Бібліяграфія: 4 назв.

 

Сузько, А. У. Нацыянальнае пытанне ў сістэме светапогляднай апазіцыі “свой — чужы” жыхароў Мазырска-Прыпяцкага Палесся / Сузько А. У. // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 5. — 2009. — С. 55—75. — Бібліяграфія: 13 назв.

 

2008 

Сузько, А. У. Антычнасць у беларускім кантэксце: антычныя вобразы і матывы ў паэзіі Максіма Танка : манаграфія / [А. У. Сузько] ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2008. — 119 с. — Бібліяграфія: с. 110—119 (159 назв.).

 

Сузько, А. У. "На спрацаваным мужыцкім Пегасе ў сваты да німфы парнаскай..." : Арфічныя матывы ў творчасці Максіма Танка // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 4. — 2008. — С. 71—87. — Бібліяграфія: 20 назв.

 

Сузько, А. У. Духоўныя пошукі герояў у аповесці В. Іпатавай "Апошнія ахвяры свяшчэннага дуба" / А. У. Сузько // Скарына і наш час : матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 13―14 ліст. 2008 г.: у 2 ч. / рэдкалегія: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Гомель: ГДУ, 2008. — Ч. 2. — 252—257.

 

2007

Сузько, А. У. Да праблемы рэцэпцыі Максімам Танкам антычнай філасофскай і тэарэтыка-літаратурнай думкі / А. У. Сузько // Русская и белорусская литературы на рубеже XX―XXI веков : сборник научных статей : в 2 ч. / Белорусский государственный университет, Фонд фундаментальных исследований ; редколлегия: С. Я. Гончарова-Грабовская (ответственный редактор) [и др.]. — Минск : Республиканский институт высшей школы, 2007. — (Грант БРФФИ). — Ч. 2. — C. 69—75.

 

Сузько, А. У. Вобраз нарачанскага краю ў паэзіі Максіма Танка / А. У. Сузько // VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны", Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкалегія: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Гомель : ГДУ, 2007. — Ч. 2. — C. 242—245.

 

Сузько, А. У. Культ жанчыны ў паэзіі Максіма Танка / Сузько А. У. // Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету : зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 24—25 мая 2007 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [адказны рэдактар: А. У. Сузько]. — Мазыр, 2007. — C. 140—144. — Бібліяграфія: 3 назв.

 

Сузько, А. У. Антычныя вобразы і матывы ў беларускай паэзіі першай трэці ХХ стагоддзя / А. У. Сузько // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 2. — 2007. — С. 67—78. — Бібліяграфія: 26 назв.

 

Сузько, А. У. Артэфакты антычнай культуры ў духоўным свеце лірычнага героя Максіма Танка / А. У. Сузько // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 3. — 2007. — С. 70—80. — Бібліяграфія: 19 назв.

 

2006

Сузько, А. У. Нацыянальнасць у сістэме каштоўнасна-ацэначнай арыентацыі "свой — чужы" : (Вобразы яўрэяў паводле "Палескай хронікі" І. Мележа) / А. У. Сузько // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны, Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкалегія: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) [і др.]. — Гомель : ГДУ, 2006. — C. 208—211.

 

2005

Сузько, А. У. Антычныя вобразы і матывы ў паэзіі Максіма Танка : дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных наук : абаронена 17.11.2005 : зацвержана 08.02.06: 10.01.01 / Сузько Алена Уладзіміраўна. — Мінск, 2005. — 113 л.

 

Сузько, А. У. Антычныя вобразы і матывы ў паэзіі Максіма Танка : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных наук : 10.01.01: 17.11.2005 / Сузько Алена Уладзіміраўна ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. — Мінск, 2005. — 19 с.

 

Сузько, А. У. Уплыў антычнага мастацтва і культуры на творчасць беларускіх паэтаў : (на прыкладзе вобраза Праметэя, Х кл.) / А. У. Сузько // Беларуская мова і літаратура. – 2005. — № 4. — С. 42—46.

 

Сузько, А. У. Міфатворчасць як спосаб спасціжэння феномена Палесся ў творчасці М. Танка і Р. Барадуліна / А. У. Сузько // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 17—18 ліст. 2004 г., г. Мазыр / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт" ; [рэдкалегія: Нуждзіна Т. С., Друк Г. М., Кашман П. Р. (адказны рэдактар), Сузько А. У. (адказны рэдактар)]. — Мазыр, 2005. — С. 20—23. — Бібліяграфія: 5 назв.

 

2004

Сузько, А. У. Антычны матыў вандроўніцтва і асаблівасці яго мастацкага выяўлення ў паэзіі Максіма Танка / А. У. Сузько // Веснік Мазырскага дзяржаўнага ўніверсітэта. — 2004. — № 1. — С. 71—75. — Бібліяграфія: 12 назв.

 

Сузько, А. У. Мастацкая трактоўка антычнага скульптурнага вобраза Нікі Самафракійскай у беларускай паэзіі / А. У. Сузько // Гуманитарные науки на рубеже тысячелетий : к 60-летию УО МГПУ : сборник научных статей преподавателей, аспирантов и студентов филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет"; [редколлегия: Л. В. Исмайлова (ответственный редактор), В. В. Кузьмич, Л. Н. Боженко, П. Г. Кошман, Т. Н. Липская, М. Г. Лобан]. — Мозырь, 2004. — С. 132—134. — Бібліяграфія: 10 назв.

 

Сузько, А. У. Антычная ідэя бессмяротнасці ў мастацка-філасофскім асэнсаванні М. Танка / А. У. Сузько // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт". — Мазыр. — 2004. — С. 73—82. — Бібліяграфія: 14 назв.

 

Сузько, А. У. Мастацка-філасофская змястоўнасць вобразаў-рэчаў у паэзіі Максіма Танка / Сузько А. У. // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 6. — 2010. — С. 48—59. — Бібліяграфія: 7 назв.

 

2003

Сузько, А. У. Мастацкая інтэрпрэтацыя вобраза Авідзія ў паэзіі Максіма Танка / А. У. Сузько // Рэгіянальныя асаблівасці Берасцейска-Пінскага Палесся ў мове і літаратуры : матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння У. Калесніка, 24—25 кастр. 2002 г. / Міністэрства адукацыі Беларусі, Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна" ; рэдкалегія: М. М. Аляхновіч [і інш.]. — Брэст : БрДУ, 2003. — C. 129—132.

 

2002

Сузько, А. У. Класічныя формы антычнай паэзіі ў творчасці М. Танка / А. У. Сузько // Пісьменнік — мова — стыль : матэрыялы ІІ Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння Л. М. Шакуна (Мінск, 15—16 ліст. 2001 г.) : [у 2 т.] / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы ; рэдкалегія: М.Р.Прыгодзіч [і інш.]. — Мінск : РІВШ, 2002. — C. 376—378.

 

Сузько, А. У. Гамер і яго творчасць у мастацкай сістэме М. Танка / А. У. Сузько // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2002. — № 1. — С. 21—26. — Бібліяграфія: 7 назв.

 

2001

Сузько, А. У. Праметэізм заходнебеларускай паэзіі / А. У. Сузько // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкалегія: У. В. Рагойша (адказны рэдактар) [і інш.]. — Мінск : Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2001. — C. 203—209.

 

Сузько, А. У. Мастацкая інтэрпрэтацыя вобразаў антычнай скульптуры ў паэзіі У. Караткевіча і М. Танка / А. У. Сузько // Уладзімір Караткевіч і сучаснасць : зборнік артыкулаў / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Кафедра сусветнай літаратуры і культуралогіі ; рэдкалегія: А. Л. Верабей (адказны рэдактар) [і інш.]. — Наваполацк: Выдавецтва ПДУ, 2001. — C. 155—162.

 

2000

Сузько, А. У. Максім Танк і еўрапейскае мастацтва / А. У. Сузько // Terra Alba : да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова / рэдкалегія: Я. І. Клімуць (адказны рэдактар) [і інш.]. — Мінск : Маладзежнае навуковае таварыства : Таварыства "Брама", 2000. — C. 174—179.

 

1999

Сузько, А. У. Жаночы ідэал у разуменні Я. Коласа і І. Тургенева / Сузько А. У. // И. С. Тургенев и мировая литература: к 180-летию И. С. Тургенева : сборник научных работ / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской ; под общей редакцией В. В. Валетова ; [редколлегия: И. А. Варнина, А. В. Герцик, М. Г. Лобан]. — Мозырь, 1999. — С. 81—85. — Библиография: 2 назв.

 

1998

Сузько, А. У. Антычныя матывы ў паэзіі М. Танка / А. У. Сузько // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа : зборнік матэрыялаў рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, 23—24 крас. 1998 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; [рэдкалегія: Т. М. Казачэнка (галоўны рэдактар), Л. М. Мазуркевіч, Т. С. Нуждзіна, Л. І. Прашковіч, А. У. Сузько, В. А. Шэцка]. — Мазыр, 1998. — С. 320–324. — Бібліяграфія: 4 назв.

 

1996

Сузько, А. У. Роля колеру пры выяўленні Я. Коласам "душы" — прыроды Палесся ў трылогіі "На ростанях" / А. У. Сузько // Праблемы адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (22—23 ліст. 1996 г., г. Мазыр) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, Брэсцкій дзяржаўны універсітэт ; [рэдкалегія: А. К. Малюк (рэдактар), Т. М. Казачэнка, Л. І. Прашковіч, У. Ц. Піскун, З. С. Маслоўскі, К. В. Маскоўкіна]. — Мазыр, 1996. — Ч. 2. — С. 122—123. — Бібліяграфія: 2 назв.

 

 
 
 
 

Дополнительная информация