Facultatea de Fizică și Inginerie

Facultatea de Fizică și Inginerie

În noiembrie 2015, facultatea de fizică și matematică și facultatea de inginerie s-au unit într-o facultate de fizică și inginerie.

Profesori calificați pregătesc specialiști de profiluri fizico-matematice și inginerie. Pentru implementarea programelor educaționale atrag profesori și cercetători cu calificare înaltă.

Facultatea oferă studenților – laboratoare de tehnologii fizice și informatice, laboratoare educaționale și industriale cu mașini industriale.  În procesul educațional se utilizează noile tehnologii, a fost dezvoltat și implementat un sistem automat de control al cunoștințelor pe baza programului «MediaTor». La facultate este conceput sistemul e-learning de învățământ general și profesional. Formarea profesională este orientată spre practică datorită cooperării cu serviciile de educație. Există interacțiune strânsă cu diverse uzine din regiune.

În mod activ funcționează grupuri științifice și laboratoarele studențești. Studenții participă efectiv la concursuri naționale și internaționale de programare și matematică. În fiecare an, lucrările științifice studențești sunt marcate de categorii mari la concursuri naționale.

Cele mai bune proiecte, diplome sunt  implementate în procesul educațional al instituțiilor de învățământ, centre teritoriale de asistență socială, precum și întreprinderile din regiune.

Efectiv lucrează 3 școli științifice, contribuind la creșterea profesională a tinerilor cercetători.

Facultatea are relații științifice cu importante instituții de învățământ și de cercetare din Republica Belarus și CSI. Profesorii, studenții și masteranzii trec formarea științifică, participă la seminarii, conferințe, realizează proiecte științifice internaționale.

Informaţii în completare