Facultatea de Educație preșcolară și primară

Facultatea de educație preșcolară și primară

Facultatea a fost deschisă în 1960 ca facultatea de școală primară, în 1964 a fost  redenumit ca facultatea de pedagogie și metodologia educației, iar din 2006 -  are nume de Facultate de educație preșcolară și primară.

Absolventul facultății este o personalitate multiplă, care deține cunoștințele științifice și profesionale generale, problemele actuale ale educației și psihologiei, tehnologiilor moderne, capabil să proiecteze și să ajusteze procesul educațional.

La facultate se desfășoară în mod tradițional conferința științifică și practică internațională, care reunește, cercetători și profesori din republică, și din străinătate.

În procesul educațional sunt utilizate pe scară largă forme și metode moderne: ateliere, mese rotunde, proiecte creative, workshop-uri.

Studenții participă la seminarii și conferințe științifice.

Sunt active departamentele de ramură, se extind comunicațiile internaționale. Principalele domenii de cooperare au scop un schimb reciproc de informații științifice și publicații în domeniul pedagogiei, psihologiei, tehnici individuale, schimb experienței, participarea la conferințe științifice.

Informaţii în completare