Organizarea activităților științifice, tehnice și inovatoare instituția de învățământ "Universitatea pedagogică de stat I.P. Șameachin, Mozâr"

Organizarea activităților științifice, tehnice și inovatoare instituția de învățământ "Universitatea pedagogică de stat I.P. Șameachin, Mozâr"

Activitatea științifică, tehnică și inovatoare 

Scopul cercetării - crearea tehnologiilor înalte și competitive, produselor științifice pentru sfera socială și economia reală.

Activitatea științifică se realizează prin:

coordonarea cercetarii a cadrelor didactice, studenților și lucrătorilor de cercetare a universității;

organizarea activităților științifice și cercetarii prin granturi, acorduri incluse în programul de guvernare;dezvoltarea cooperării științifice, metodico-științifice și științifico-industriale cu organizațiile și întreprinderile din Republica Belarus și țările străine;

asigurarea formării personalului științific de înaltă calificare;

coordonarea activităților de inovare ale universității.

Activitatea științifică și inovatoare se efectuează în conformitate cu planul anual de cercetare științifică, aprobat de Consiliul Universității, și de Ministerul Educației al Republicii Belarus.

Domeniile de cercetare sunt determinate de profilul de formare a specialiștilor și în conformitate cu lista aprobată de direcțiile prioritare de cercetare fundamentală și aplicată, precum și direcțiile prioritare de activitate științifică și tehnică a Republicii Belarus.

Domenii de cercetare pentru 2011-2015.

Fundamentul teoretico-metodologic și suportul metodologic al procesului educațional în ceea ce privește dezvoltarea inovatoare a sistemului de învățământ național al Republicii Belarus.

Ecologie, resurse naturale, conservarea resurselor și management mediului.

Laser, optoelectronica, optice și opto-tehnologie și sisteme.

Dezvoltarea istorică a limbii belarusă, statutul actual, funcționarea și relația cu alte limbi ale lumii.

Literatura belarusă și critică literară, în contextul dezvoltării spirituale și morale ale societății și lumii.

Studiu problemelor de artă, proceselor etnice și arta populară a societății moderne din Belarus.

Istoria universală Modernă și Contemporană, în contextul relațiilor internaționale ale Republicii Belarus.

Materiale noi pentru industrie și construcții, tehnologii înalte de producție a acestora.

Tehnologii inovatoare în sectorul agricol.

Cercetarea științifică la universitate se finanțează din: bugetul republican; fonduri speciale stabilite pentru dezvoltarea cercetării științifice; fonduri de întreprinderi, organizații și instituții; din alte surse care nu sunt interzise de legislația Republicii Belarus.

Pentru a dezvolta și implementa măsuri de îmbunătățire  a calității cercetării și inovării la Universitate acționează consiliul tehnico-științific (CTS). CTS este un consiliul colegial, consultativ și recomandabil, care este format dintr-un număr de cercetători și șefi de departamente.

Principalele criterii de eficacitate și eficiență a activității de cercetare studenților sunt indicatori de participare la laboratoare de cercetare, conferințe științifice, olimpiade, seminarii, expoziții științifice și tehnice, concursuri pentru cel mai bun lucru științific studențesc, participarea studenților la lucări publice, precum și în concursul republican de lucrări științifice ale studenților.

Eficacitatea activităților de cercetare și inovare se determină folosind rezultatele cercetării pentru a aborda problemele socio-economice, numărul de teze pregătite, monografii publicate, culegeri de lucrări științifice, manuale, brevete de invenție și alte lucrări științifice.

 

Informaţii în completare