Facultatea de Tehnologie și Biologie

Facultatea de Tehnologie și Biologie

În decembrie 2015, facultatea de biologie și facultatea de tehnologie au fost reorganizate în facultate de tehnologice și biologie.

Profesori calificați pregătesc specialiști de profiluri pedagogic – învățători de muncă, biologie, chimie. Pentru implementarea programelor educaționale atrag profesori și cercetători cu calificare înaltă.

Facultatea oferă studenților - un set de laboratoare specializate și ateliere dotate cu facilități tehnice moderne, utilaje. Baza materială și tehnică a facultății permite să să testeze abilitățile științifice și creative ale studenților.

La facultatea sunt organizate școli științifice, laboratoare de cercetare si cluburi sportive. Studenții participă efectiv la concursul republican de lucrări stiințifice pentru studenți, festival-concurs de moda «Moara de moda» și expoziția republicană de artă vizuală contemporană «Academia de Arta».

Cele mai bune teze, proiecte sociale și experiența activităților de voluntariat sunt  implementate în procesul educațional al instituțiilor de învățământ, centre teritoriale de asistență socială, precum și întreprinderile din regiune.

Pe baza facultății se desfășoară seminarii științifice și metodice pentru profesorii de școală, Anual se organizează conferința științifică internațională pe o gamă largă de aspecte: protecția socială, problemele mediului, dezvoltarea învățământului tehnologic.

Conform rezultatelor cercetării se publică monografii și materiale didactice cu ștampila Ministerului Educației. Membri ai facultății sunt autori de manuali pentru elevi din Republica Belarus și Federația Rusă.

Facultatea are relații științifice cu importante instituții de învățământ și de cercetare din Republica Belarus și CSI. Profesorii, studenții și masterați trec formarea științifică, participă la seminarii, conferințe, realizează proiecte științifice internaționale.

Informaţii în completare