Cooperare internațională

Cooperare internațională

Principalele forme de cooperare internațională

Cooperarea în domeniul educației și științei și a instituțiilor de învățământ și organizații științifice ale țărilor străine în cadrul acordurilor bilaterale;

Exportul serviciilor educaționale;

Efectuarea conferințelor internaționale, simpozioanelor și seminarilor;

Participarea la punerea în aplicare programelor și proiectelor internaționale;

Mobilitatea academică a personalului și a studenților în instituțiile de învățământ din străinătate;

Activitățile de promovare a imaginii universității în spațiul educațional internațional ca un centru pedagogic, științific și educațional.

Universitatea colaborează cu mai mult de 50 de universități și instituții din Federația Rusă, Kazahstan, Ucraina, Republica Moldova, Germania, Bulgaria.

Ca parte a acordurilor se dasfășoară activitățile științifice și practice, schimbul de experiență didactică, literatura științifică și metodologică, consultări în scrierea tezelor, pregătirea publicațiilor științifice, organizarea de formare științifică.

Serviciile educaționale sunt atractive și competitive: la universitate fac studiile studenți din Rusia, Ucraina, Turkmenistan, Azerbaidjan, China, Nigeria.

Unul dintre cele mai de succese domenii de cooperare internațională este de organizarea și desfășurarea conferințelor internaționale pe bază universitații, seminarilor și cursurilor de master.

Este tradițională organizarea conferinței științifico-practică «Text. Limbă. Omul» Internet Conferința internatională «Tehnologii inovative de formare fizică și discipline matematice», Conferința științifico-practică international «Stil de viață sănătos, cultură fizică și sport în condiții moderne», Conferința internatională «Formarea competenței profesionale a cadrelor didactice sociale și asistenți sociale: provocări, tendințe și perspective», Conferința «De la idee-la inovare», Conferința Științifică Internațională «Grădinița-Școala elementară: probleme de continuitate, formare și educație în spațiul educațional modern» și altele.

La evenimentele internaționale participă cercetători din țările străine.

Pe baza instituției a fost creat și funcționează cu succes centru științifico-metodic a studiilor rusești.

Universitatea  cooperează cu Serviciul DAAD german.

Universitatea este un membru cu drepturi depline al Asociației Universităților din regiunile de frontieră din Belarus și Rusia.

Informaţii în completare